ARBTA

De Association of Russian Ballet and Theatre Arts heeft een syllabus samengesteld met in opbouwende volgorde ballettechniek (Vaganova) en dansante vaardigheden voor beginnende amateurdanser tot en met student balletdocent.

 

BDQT

Deze syllabus is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. De ARBTA biedt daarmee de mogelijkheid door te studeren tot balletdocent om les te geven volgens de Vaganovamethodiek.

 

ASD

In Nederland kunnen de ballet- en docentexamens worden afgelegd bij ASD in Almere en Utrecht. Zij verzorgt ook  de begeleiding van studenten bij de studie voor de balletdocentopleiding.

Toegang

Het balletdiploma Intermediate van de ARBTA geeft je toegang tot het eerste deel van de balletdocentopleiding voor het diploma "Associate Certificate".

Naast het balletdiploma Intermediate bepalen een motivatiegesprek en een groepsopdracht je kans op succes zowel om deze opleiding af te ronden als voor het beroep balletdocent. 

Havo-denkniveau en een goede beheersing van het Engels zijn noodzakelijk: De theorie is in het Engels en moet door middel van zelfstudie worden bestudeerd, èn een deel van de examens moet in het Engels worden afgelegd.
Minimumleeftijd is 17 jaar.

 

De opleiding

De opleiding bestaat uit 3 delen. Ieder deel bestaat uit hospiteren, lesgeven, zelfstudie theorie en verslagen schrijven.

De opleiding wordt door ASD aangevuld met begeleiding bij het hospiteren en leren lesgeven, ondersteuning bij de zelfstudie theorie, aanvullende praktijkvakken en beroepsvoorbereiding.

 

Voor ieder deel moet veel gehospiteerd worden en les gegeven. Daarnaast moeten meerdere evaluaties, samenvattingen en proefschriften worden geschreven over observaties en bestudeerde literatuur en balletonderwerpen. Ook moeten onderzoeken worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de kandidaat diepgaand inzicht heeft verkregen in diverse balletonderwerpen, pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en meer.

 

De tijdsduur om aan de eisen per deel te voldoen is minimaal 6 maanden, maximaal 2 jaar.

Examens

Aan het eind van ieder deel wordt deelexamen afgelegd. Deelexamens worden individueel afgenomen en duren een dag. Een examinatrice van de ARBTA komt hiervoor uit het Verenigd Koninkrijk.

 

Ieder deelexamen bestaat uit

- een praktisch deel (lesgeven, zowel voorbereid als spontaan)

- een mondeling deel (evaluatie van het praktische deel en toetsing van de theorie plus methodische kennis)

- het beoordelen van gemaakte verslagen en werkstukken.

 

Na het eerste deelexamen ontvang je het diploma "Associate Certificate in Russian Ballet". Hiermee mag je aan bepaalde niveaus lesgeven.

Met dit diploma en het balletdiploma "Advanced I" heb je toegang tot het tweede deel van de balletdocentopleiding. 

Met het "Associate Diploma in Russian Ballet" en het balletdiploma "Advanced II" heb je toegang tot het derde deel van de balletdocentopleiding: 

Het "Advanced Teachers Fellowship" geeft je volledige lesbevoegdheid voor alle niveaus.

 

In theorie kan het hele jaar door examen worden afgelegd. In de praktijk gebeurt dit meestal in april.

 

Kosten "Associate Certificate"

Er moet rekening worden gehouden met kosten voor:

1 - Kosten voor hospiteren, lesgeven, verslagen schrijven (aanschaf laptop/tablet, papier, map e.d.)

2 - Begeleiding bij het leren lesgeven, theorie en beroepsvoorbereiding (150-200 euro p/mnd)

3 - Studiematerialen, boeken, danskleding, entreekaartjes dansvoorstellingen e.d. (200-500 euro)

4 - Reiskosten, theaterbezoek (reiskosten zijn afhankelijk van locatie stage- en woonadres)

5 - EHBO-opleiding (eigen keuze voor aanbieder cursus)

6 - Gezondheidsverklaring (keuze arts via ARBTA-reglement)

7 - Balletlessen om de examens Intermediate, Advanced 1 en Advanced 2 te behalen

8 - Examengeld voor de balletexamens (100-150 euro)

9 - Examengeld voor de docentexamens ('Associate Certificate' was 1.200 euro in 2019)

 

Studenten van 21 jaar en ouder betalen 21% btw over hun lesgeld.

 

 

 

 

Hoewel de informatie over de Balletdocentopleiding hier zo nauwkeurig mogelijk wordt vermeld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 


Geïnteresseerd in de balletdocentopleiding van de ARBTA? Lees verder bij Balletexamens.

Veel gestelde vragen

Auditie

Moet ik auditie doen?


Als je recent het diploma Intermediate van de ARBTA hebt behaald, hoef je geen balletauditie meer te doen. Er wordt wel gekeken of je voldoet aan de overige toelatingseisen.

Als je nog niet het diploma Intermediate van de ARBTA hebt behaald, doe je balletauditie. Hier wordt gekeken of je binnen 1 jaar dit diploma wel zou kunnen behalen zodat je toch binnen redelijke tijd met de balletdocentopleiding zou kunnen beginnen.
Wanneer de verwachting is dat het langer dan 1 jaar zal duren voor je het vereiste diploma behaalt, word je niet toegelaten tot de eerstvolgende lichting die start met de balletdocentopleiding.
Balletauditie?


Wanneer je wordt uitgenodigd voor een balletauditie ontvang je daarbij alle informatie die je nodig hebt om je goed voor te bereiden op deze klassieke balletles.
Nog meer dan een balletauditie?


De eerste ronde is een klassieke balletles: de balletauditie. Hiervoor krijg je ontheffing als je het diploma Intermediate van de ARBTA recent hebt behaald.
Na de balletauditie vallen kandidaten af die nog niet het juiste balletniveau hebben bereikt.

De tweede en derde ronde bestaan uit nog meer danslessen, gesprekken en opdrachten. Eventueel aangevuld met een test om te bepalen of je voldoende Engels beheerst voor deze opleiding.

Na de derde ronde wordt de beslissing genomen of je met opleiding kunt beginnen.
Ik kan niet op de datum van de auditie!


Je bent van harte welkom bij de auditie voor de volgende lichting. Naar verwachting start die over een jaar.
Waar letten jullie op bij de balletauditie en toelatingsrondes?


Je hoeft niet 180 graden uitgedraaid te zijn of een spagaat te kunnen. Wel moet je voldoende flexibel en krachtig zijn om ballet goed te kunnen doen. Er wordt veel waarde gehecht aan eem nette techniek en lichaamscontrole.

We verwachten sociale vaardigheden en interesse in anderen, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Je kunt je mondeling goed uitdrukken en beseft dat je als docent een voorbeeldfunctie hebt.

Opleiding

Hoe lang duurt de Docentopleiding?


De Docentopleiding is een volledige en volwaardige opleiding met theorie, praktijk, stages en examens.

De opleiding bestaat uit 3 delen. Voor ieder deel heb je minimaal 6 maanden nodig, en je krijgt maximaal 2 jaar de tijd per deel.
Hoeveel tijd heb ik per week nodig?


De Docentopleiding bestaat uit theorie en praktijk.
De theorie bestaat grotendeels uit zelfstudie, dit kun je inplannen zoals het jou uitkomt. Gemiddeld 7-10 uur per week is een leidraad.
ASD ondersteunt je zelfstudie met klassikale lessen. Deze vinden iedere week plaats op dinsdag- of donderdagmiddag. De lichting die in 2022 start, krijgt les op dinsdagen. Gemiddeld 3-4 uur per week. Praktijk bestaat voornamelijk uit hospiteren en stagelessen geven. Je bepaalt zelf wanneer je dit doet.
Hou er rekening mee dat lessen aan amateurs voornamelijk buiten school- en werktijden plaatsvinden en niet tijdens schoolvakanties. Om toegang te krijgen tot het tweede en derde deel van de ballet docentopleiding, heb je ook de balletdiploma's Advanced I en II nodig. Hiervoor train je 4-6 dagen per week, 1,5-3 uur per dag.
Ik kan niet zo vaak naar de lessen komen. Kan ik ook in mijn eigen woonplaats trainen?


Als je niet staat te trappelen om 4-6 dagen per week bij ons te trainen, adviseren wij jou om je motivatie voor deze opleiding nog eens nader te bekijken.
Hoe zit de balletdocentopleiding in elkaar?


De balletdocentopleiding bestaat uit 2 onderdelen: de balletopleiding en de docentopleiding.

Balletopleiding: Dit zijn de balletlessen die je voorbereiden op balletexamens. Deze lessen kun je ook volgen als je niet de docentopleiding doet.
Docentopleiding: Dit zijn de lessen (theorie en praktijk) die je voorbereiden op de docentexamens. Deze lessen kun je alléén volgen wanneer je ook de Balletopleiding doet.
Stop je met de balletlessen, dan stopt ook je deelname aan de Docentopleiding.
Docentopleiding


De Docentopleding bestaat uit 3 delen. Aan het eind van deel I en II doe je examen om toegang te krijgen tot het volgende deel van de Docentopleiding.

Je krijgt vakken zoals methodiek, didaktiek, pedagogie, psychologie, anatomie, fysiologie, blessurepreventie, dansgeschiedenis en muziek. Je hospiteert veel, geeft stagelessen en schrijft veel verslagen.
Ondersteunende vakken zijn o.a. ondernemerschap, communicatievaardigheden en dansproductie.
Balletopleiding


Wekelijkse lessen bereiden je voor op balletexamens waarvoor een examinator uit Engeland komt. Naarmate het niveau hoger wordt, zijn meerdere lessen per week nodig om voldoende kracht en vaardigheden te ontwikkelen om dat niveau te behalen.
Grade 1 t/m 7
Pre-Intermediate
Intermediate (nodig om te kunnen beginnen aan het 1e deel de Docentopleiding)
Advanced I (nodig om te kunnen beginnen aan het 2e deel van de Docentopleiding)
Advanced II (nodig om te kunnen beginnen aan het 3e deel van de Docentopleiding) De lagere Grades zijn vrij snel te behalen, de hogere Grades vragen dagelijkse training gedurende meerdere jaren. Spitzen zijn een onderdeel van de reguliere lessen. Vanaf Intermediate volg je ook lessen Caractère. Voor de Docentopleiding doe je ook examen in Caractère.

Werk

Is er voldoende werk?


Er verschijnen regelmatig vacatures voor balletdocenten, maar dit gaat vaak om lessen kleuter- en kinderdans. Je zult zelf de niveaus moeten opbouwen door kinderen met jouw liefde voor ballet enthousiast te maken en houden voor ballet. Lessen voor tieners en volwassenen zijn er minder.
Waar kan ik werken?


Wij leiden je op om les te geven op een balletschool waar klassiek ballet als basis van alle theaterdans wordt gezien.
Aan wie ga ik straks lesgeven?


Er zijn vooral veel beginnende leerlingen. Het goed kunnen aanleren van de basis is daarom belangrijk tijdens de Docentopleiding.
Werktijden?


Je kunt alleen lesgeven wanneer je leerlingen niet naar school of werk zijn. Je geeft dus vooral les na schooltijd, in de avond en in de weekenden. Onderzoek van te voren of deze werktijden privé geen problemen opleveren.

Toelating

Wat zijn de toelatingseisen?


- Je bent minimaal 17 jaar bij aanvang van de opleiding - Je hebt het diploma Intermediate van de ARBTA behaald - Je niveau Engels is voldoende om de theorie te bestuderen en te communiceren met de examinator - Je bent geschikt bevonden voor deze opleiding en het beroep balletdocent
Leeftijd?


Je bent minimaal 17 jaar als je aan de balletdocentopleiding begint.
Er is geen maximum leeftijd, maar de fysieke eisen voor de balletexamens Intermediate, Advanced I en II zijn hoog. Na je 30ste wordt het fysiek steeds moeilijker deze examens te behalen.
Balletniveau?


Je moet het diploma Intermediate van de Association of Russian Ballet and Theatre Arts hebben behaald. Dit is in de Vaganovastijl.

Wanneer je een andere stijl hebt gevolgd, bijvoorbeeld RAD of Cecchetti, moet je rekening houden met instroom op een lager niveau zodat je je de Vaganovastijl eigen kunt maken. Sneller doorstromen is soms mogelijk.

Een reeds gevolgde dansdocentopleiding geeft géén vrijstelling voor de balletexamens of balletdocentopleiding.
Middelbare school diploma?


De theorie van de balletdocentopleiding is op hbo-niveau. Wanneer je geen havo- of vwo-diploma hebt behaald, doe je een aanvullende test om te bepalen of je het theoretische deel van de opleiding voldoende kunt volgen.
Engels?


Veel theorie is in het Engels en bestudeer je zelfstandig. Dat kan uiteraard met een woordenboek erbij. ASD verzorgt daarbij ondersteunende lessen in het Nederlands. Verslagen schrijf je voornamelijk in het Nederlands, soms in het Engels. Ook hierbij mag je een woordenboek gebruiken.
De examinator spreekt alleen Engels. Je mag bij je mondeling examen een papieren woordenboek gebruiken, maar geen tolk of digitaal woordenboek.

Als ASD twijfelt of je voldoende Engels beheerst om de opleiding goed te kunnen volgen, leg je een test af om dat te testen. Die test mag je ook vrijwillig afleggen wanneer je zelf twijfelt.
Geschikt?


Niet iedereen is geschikt om voor de klas te staan of heeft de juiste motivatie om deze opleiding te gaan doen. Daarom wordt er bij de selectie gekeken of je voldoende kwaliteiten hebt om je tot een goede balletdocent te ontwikkelen.

Kosten

Wat kost de Balletopleiding?


Onbeperkt balletlessen (vanaf Intermediate, 90 minuten per les): 240 euro per maand.
Balletexamen: 100-150 euro per examen.
Wat kost de Docentopleiding?


1/ Variabele kosten voor hospiteren, lesgeven, verslagen schrijven, reiskosten, theaterbezoek, e.d. 2/ Kosten EHBO-diploma 3/ Kosten Gezondheidsverklaring 4/ Studiematerialen, boeken, danskleding, e.d.: eenmalig 200-300 euro 5/ Ondersteunende lessen (10-14 uur per maand): 200 euro per maand (10 maanden per deel) 6/ Docentexamen per deel (1 volledige dag per deel): 1.200 euro in 2021
Betalingstermijnen?


De balletlessen betaal je per maand, met een opzegtermijn van 1 maand.
Het balletexamengeld betaal je 3 tot 4 maanden vóór het examen.

De diverse kosten van de Docentopleiding (genoemd bij 1, 2 en 3) zijn wisselend net zoals het moment van betalen. Je kunt deze kosten zelf spreiden.
De studiematerialen betaal je voor het grootste deel kort na aanvang van de opleiding. In de loop van de opleiding komt er af en toe nog een uitgave bij.
De ondersteunende lessen betaal je per maand, met een borg van 3 maanden die vóór aanvang van de opleiding moet zijn voldaan. Wanneer je de hele opleiding volgt, betaal je de laatste 3 maanden niet meer: hiervoor wordt je borg gebruikt.

Het docentexamengeld betaal je 3 tot 4 maanden vóór het examen.

Informatie

Is er een Open Dag?


In de herfst wordt er een Open Dag georganiseerd. Hier hoor je meer details over de opleiding en kun je vragen stellen. De datum van de Open Dag wordt bekend gemaakt op de website en de Facebookpagina.
Wanneer start de Balletdocentopleiding?


Met de Balletopleiding kun je het hele jaar beginnen. De volgende lichting van de Docentopleiding start in januari 2022. De balletauditie en toelatingsrondes hiervoor vinden plaats in november 2021.
Hoe meld ik me aan voor de opleiding?


Alleen bij de Open Dag kun je je aanmelden voor de toelatingsprocedure.