Balletdocentopleiding

ARBTA

De Association of Russian Ballet and Theatre Arts heeft een syllabus samengesteld met in opbouwende volgorde ballettechniek (Vaganova) en dansante vaardigheden voor beginnende amateurdanser tot en met student balletdocent.

 

BDQT

Deze syllabus is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. De ARBTA biedt daarmee de mogelijkheid door te studeren tot balletdocent om les te geven volgens de Vaganovamethodiek.

 

ASD

In Nederland kunnen de ballet- en docentexamens worden afgelegd bij ASD in Almere en Utrecht. Zij verzorgt ook  de begeleiding van studenten bij de studie voor de balletdocentopleiding.

Toegang

Het balletdiploma Intermediate van de ARBTA geeft je toegang tot het eerste deel van de balletdocentopleiding voor het diploma "Associate Certificate".

Naast het balletdiploma Intermediate bepalen een motivatiegesprek en een groepsopdracht je kans op succes zowel om deze opleiding af te ronden als voor het beroep balletdocent. 

Havo-denkniveau en een goede beheersing van het Engels zijn noodzakelijk: De theorie is in het Engels en moet door middel van zelfstudie worden bestudeerd, èn een deel van de examens moet in het Engels worden afgelegd.
Minimumleeftijd is 17 jaar.

 

De opleiding

De opleiding bestaat uit 3 delen. Ieder deel bestaat uit hospiteren, lesgeven, zelfstudie theorie en verslagen schrijven.

De opleiding wordt door ASD aangevuld met begeleiding bij het hospiteren en leren lesgeven, ondersteuning bij de zelfstudie theorie, aanvullende praktijkvakken en beroepsvoorbereiding.

 

Voor ieder deel moet veel gehospiteerd worden en les gegeven. Daarnaast moeten meerdere evaluaties, samenvattingen en proefschriften worden geschreven over observaties en bestudeerde literatuur en balletonderwerpen. Ook moeten onderzoeken worden uitgevoerd waaruit blijkt dat de kandidaat diepgaand inzicht heeft verkregen in diverse balletonderwerpen, pedagogiek, (ontwikkelings)psychologie en meer.

 

De tijdsduur om aan de eisen per deel te voldoen is minimaal 6 maanden, maximaal 2 jaar.

Examens

Aan het eind van ieder deel wordt deelexamen afgelegd. Deelexamens worden individueel afgenomen en duren een dag. Een examinatrice van de ARBTA komt hiervoor uit het Verenigd Koninkrijk.

 

Ieder deelexamen bestaat uit

- een praktisch deel (lesgeven, zowel voorbereid als spontaan)

- een mondeling deel (evaluatie van het praktische deel en toetsing van de theorie plus methodische kennis)

- het beoordelen van gemaakte verslagen en werkstukken.

 

Na het eerste deelexamen ontvang je het diploma "Associate Certificate in Russian Ballet". Hiermee mag je aan bepaalde niveaus lesgeven.

Met dit diploma en het balletdiploma "Advanced I" heb je toegang tot het tweede deel van de balletdocentopleiding. 

Met het "Associate Diploma in Russian Ballet" en het balletdiploma "Advanced II" heb je toegang tot het derde deel van de balletdocentopleiding: 

Het "Advanced Teachers Fellowship" geeft je volledige lesbevoegdheid voor alle niveaus.

 

In theorie kan het hele jaar door examen worden afgelegd. In de praktijk gebeurt dit meestal in april.

 

Kosten "Associate Certificate"

Er moet rekening worden gehouden met kosten voor:

1 - Kosten voor hospiteren, lesgeven, verslagen schrijven (aanschaf laptop/tablet, papier, map e.d.)

2 - Begeleiding bij het leren lesgeven, theorie en beroepsvoorbereiding (150-200 euro p/mnd)

3 - Studiematerialen, boeken, danskleding, entreekaartjes dansvoorstellingen e.d. (200-500 euro)

4 - Reiskosten, theaterbezoek (reiskosten zijn afhankelijk van locatie stage- en woonadres)

5 - EHBO-opleiding (eigen keuze voor aanbieder cursus)

6 - Gezondheidsverklaring (keuze arts via ARBTA-reglement)

7 - Balletlessen om de examens Intermediate, Advanced 1 en Advanced 2 te behalen

8 - Examengeld voor de balletexamens (100-150 euro)

9 - Examengeld voor de docentexamens ('Associate Certificate' was 1.200 euro in 2019)

 

Studenten van 21 jaar en ouder betalen 21% btw over hun lesgeld.

 

 

 

 

Hoewel de informatie over de Balletdocentopleiding hier zo nauwkeurig mogelijk wordt vermeld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 


Geïnteresseerd in de balletdocentopleiding van de ARBTA? Lees verder bij Balletexamens.