top of page

Balletdocentopleiding

Opleiding
Tijd
Examens
Diploma
Doel
Werkveld
Gastdocenten

De balletdocentopleiding bestaat uit een balletopleiding en een docentopleiding.

De balletopleiding kan gevolgd worden door dansers met en zonder professionele ambities.

De docentopleiding kan alleen samen met de balletopleiding worden gevolgd. Samen vormen ze de 'Balletdocentopleiding'.

Balletdocentopleiding

Voor de balletopleiding wordt de syllabus van de Association of Russian Ballet and Theatre Arts gebruikt. Deze is gebaseerd op de Vaganova stijl en methodiek. Er zijn 11 niveaus en er worden balletexamens afgelegd. 

De ARBTA heeft ook een lesprogramma om gevorderde balletleerlingen op te leiden tot balletdocent. Dit lesprogramma is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. De ARBTA biedt daarmee een erkend diploma balletdocent. In Nederland kan deze opleiding gevolgd worden in Utrecht bij de 'Balletdocentopleiding'.

De opleiding

De opleiding bestaat uit hospiteren, lesgeven, zelfstudie theorie en verslagen schrijven over observaties, bestudeerde literatuur en balletonderwerpen: Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd waaruit blijkt dat je diepgaand inzicht hebt verkregen in diverse onderwerpen met betrekking tot het beroep balletdocent.

In klassikale lessen word je voorbereid op het beroep en de praktijk. Ook word je begeleid bij de stages.

Een impressie van de vakken:

- dansgeschiedenis, muziek, spel, presentatie, stemgebruik

- anatomie, bewegingsleer, blessurepreventie, trainingsleer 

- psychologie, communicatietechnieken 

- pedagogiek, didactiek, methodiek Vaganova

- zelfstandig docentschap, werkgeverschap, ondernemerschap

- marketing, zakelijke correspondentie, administratie

- voorstellingen maken, choreograferen, kostuumzorg

Naast ARBTA-gekwalificeerde balletdocenten krijg je les van vakspecialisten zoals fysiotherapeuten, psychologen en accountants.

Tijd

Je krijgt op 1 vaste dag per week de klassikale lessen. 

Ongeveer 2 dagen (4 dagdelen) per week heb je nodig voor hospiteren, lesvoorbereiding, lesgeven en evaluatie. Dit gebeurt veelal tijdens buitenschoolse uren.

Daarnaast ongeveer 2 dagen per week voor zelfstudie, verslagen schrijven e.d. Je bent vrij de tijd hiervoor in te plannen naar wens.

Tijdens de opleiding train je voor twee balletdiploma's: Advanced I en II. Die heb je nodig om toegang te krijgen tot de volledige opleiding. Hiervoor train je 5 dagen per week 1,5 tot 3 uur in Utrecht: klassiek ballet, caractère, spitzen, solo's, variaties.

Examens

De docentopleiding is verdeeld in 3 delen. De tijdsduur om aan de eisen per deel te voldoen is 1 tot maximaal 2 jaar. 

Na ieder deel doe je examen om toegang te krijgen tot het volgende deel van de opleiding. Zo'n deelexamen wordt individueel afgenomen en duurt een volledige dag.

Balletexamens worden groepsgewijs afgenomen en duren 1,5 tot 2 uur per niveau.
 

Diploma

Het balletdocentendiploma is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. Dit betekent dat zij de kwaliteit van de opleiding gecontroleerd hebben en deze als goed beoordelen. Bij de examens beoordelen Britse examinators of de vaardigheden en kennis van de studenten voldoen aan de eisen die de BDQT aan het diploma stelt.


 

Doel

De opleiding leidt je op om balletles te geven aan leerlingen vanaf 4 jaar, van beginner tot zeer ver gevorderd. De nadruk ligt op het leren geven van kwalitatief hoogwaardige balletlessen aan recreatieve leerlingen met behulp van meerjarenplannen en hen eventueel op te leiden voor balletexamens. 

Werkveld

De Balletdocentopleiding werkt samen met het werkveld:

- Studenten hospiteren bij balletlessen en geven stagelessen bij balletscholen.

- Diverse docenten, ervaren en beginnend, eigenaresses en zzp-ers, hbo-, mbo-, ARBTA-, RAD- of anders opgeleiden, ze komen allemaal voorbij als gastdocent om hun kennis en ervaring met de studenten te delen.

- Oud-docenten van de studenten worden uitgenodigd bij presentaties van de studenten.

Gastdocenten

Ben je balletdocent of eigenaresse van een balletschool? Wil je jouw kennis of ervaring over een bepaald onderwerp heel graag delen met de nieuwe generatie balletdocenten? Wij bieden je 60 minuten met onze studenten om hen alles te vertellen over een beroep gerelateerd onderwerp naar jouw keuze.

Vul dit formulier in en je naam komt op de lijst te staan met potentiële gastdocenten. Dag en tijd worden in overleg met jou vastgesteld. 

 

Stageadressen

Studenten hospiteren bij balletlessen en geven onder begeleiding balletlessen als onderdeel van hun opleiding. 

Heb jij een geschikte groep balletleerlingen om te observeren of voor een beginnend docent om aan les te geven?

Geef de informatie door via dit formulier. Wij brengen jouw aanbod onder de aandacht van de studenten. Zij maken zelf hun keuze.

 

Toelating

Het diploma Intermediate van de ARBTA is minimaal vereist om toegang te krijgen tot het eerste deel van de opleiding.

Daarnaast wordt jouw kans op succes, zowel om deze opleiding succesvol af te ronden als voor het beroep balletdocent, onderzocht tijdens toelatingsrondes.

​Wanneer je nog niet het diploma Intermediate van de ARBTA hebt, doe je auditie. Hierbij wordt gekeken of je binnen een jaar dat diploma zou kunnen behalen. Als dat het geval is, kun je onder voorbehoud aan de opleiding beginnen.

Een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk: De theorie is o.a. in het Engels en moet door middel van zelfstudie worden bestudeerd, èn een deel van de examens moet in het Engels worden afgelegd. 

De lesstof is op hbo-niveau. Met kandidaten wordt tijdens de toelatingsprocedure gesproken over hun mogelijkheden de opleiding met succes te volgen.


Minimumleeftijd is 18 jaar. Met kandidaten wordt tijdens de toelatingsprocedure gesproken over hun mogelijkheden de vereiste balletdiploma's te behalen.

Planning

In september start de Auditiecursus.

In oktober vindt de Informatiedag plaats. 

In november zijn de Audities en toelatingsrondes 

De opleiding start steeds in januari. 

Het eerste halfjaar ga je o.a. hospiteren, balletexamen Intermediate afleggen en word je voorbereid op het geven van stagelessen.

Vanaf september ga je stagelessen geven.

In de lente / zomer daaropvolgend doe jij je eerste deelexamen.

Auditiecursus

Bij de Auditiecursus volg je 4 dagen per week (ma/do, na 16:00 uur) balletlessen van 90 minuten, waarin de Intermediate lesstof wordt behandeld. Zo ga je goed voorbereid naar de auditie!

Wie na de Auditie wordt toegelaten tot de opleiding, vervolgt aansluitend de lessen Intermediate op dezelfde dagen en tijden als de Auditiecursus, nu als voorbereiding op het balletexamen Intermediate in de daaropvolgende lente / zomer.

Plaats jezelf hier op de mailinglijst voor de Auditiecursus en je ontvangt tijdig alle informatie om je aan te melden. 

Informatiedag

Tijdens de Informatiedag in oktober hoor je veel meer over de opleiding dan wij hier kunnen vermelden. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid vragen te stellen.

Plaats jezelf hier op de mailinglijst voor de Informatiedag.

Kosten

Voor deze opleiding kun je geen studiefinanciering van de overheid krijgen en de Balletdocentopleiding ontvangt geen subsidie. 

 

2024

Een studiejaar Balletdocentopleiding, inclusief alle ballet-, theoretische en praktische lessen en begeleiding: 3.600 euro

Een deelexamen: 1.300 euro

Daarnaast zijn er kosten voor aanschaf studiematerialen: laptop/tablet, lesmuziek, syllabus, boeken, danskleding, e.d., plus een geldig EHBO-diploma en een Gezondheidsverklaring. 

Hoewel de informatie over de Balletdocentopleiding hier zo nauwkeurig mogelijk wordt vermeld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 


Locatie

De Balletdocentopleiding is gevestigd in Utrecht en maakt, afhankelijk van het soort les, gebruik van verschillende locaties. 

Stages
Toelating
Planning
auditiecursus
auditie
informatiedag
Kosten
Locatie
FAQ
bottom of page