Balletdocentopleiding

De balletdocentopleiding bestaat uit een balletopleiding en een docentopleiding.

De balletopleiding kan gevolgd worden door dansers met en zonder professionele ambities.

De docentopleiding kan alleen samen met de balletopleiding worden gevolgd. Samen vormen ze de 'Balletdocentopleiding'.

Balletdocentopleiding

Voor de balletopleiding wordt de syllabus van de Association of Russian Ballet and Theatre Arts gebruikt. Deze is gebaseerd op de Vaganova stijl en methodiek. Er zijn 11 niveaus en er worden balletexamens afgelegd. 

De ARBTA heeft ook een lesprogramma om gevorderde balletleerlingen op te leiden tot balletdocent. Dit lesprogramma is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. De ARBTA biedt daarmee een erkend diploma balletdocent. In Nederland kan deze opleiding gevolgd worden in Utrecht bij de 'Balletdocentopleiding'.

De opleiding

De opleiding bestaat uit hospiteren, lesgeven, zelfstudie theorie en verslagen schrijven over observaties, bestudeerde literatuur en balletonderwerpen: Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd waaruit blijkt dat je diepgaand inzicht hebt verkregen in diverse onderwerpen met betrekking tot het beroep balletdocent.

In klassikale lessen word je voorbereid op het beroep en de praktijk. Ook word je begeleid bij de stages.

Een impressie van de vakken:

- dansgeschiedenis, muziek, spel, presentatie, stemgebruik

- anatomie, bewegingsleer, blessurepreventie, trainingsleer 

- psychologie, communicatietechnieken 

- pedagogiek, didactiek, methodiek Vaganova

- zelfstandig docentschap, werkgeverschap, ondernemerschap

- marketing, zakelijke correspondentie, administratie

- voorstellingen maken, choreograferen, kostuumzorg

Naast ARBTA-gekwalificeerde balletdocenten krijg je les van vakspecialisten zoals  een fysiotherapeut, een psycholoog en een accountant.

Tijd

Je krijgt op 1 vaste dag per week de klassikale lessen. Op dit moment is nog niet bekend op welke dag dat in 2022 zal zijn. 

Ongeveer 2 dagen (4 dagdelen) per week heb je nodig voor hospiteren, lesvoorbereiding, lesgeven en evaluatie. Dit gebeurt veelal tijdens buitenschoolse uren.

Daarnaast ongeveer 2 dagen per week voor zelfstudie, verslagen schrijven e.d. Je bent vrij de tijd hiervoor in te plannen naar wens.

Tijdens de opleiding train je voor twee balletdiploma's: Advanced I en II. Die heb je nodig om toegang te krijgen tot de volledige opleiding. Hiervoor train je 5 dagen per week 1,5 tot 3 uur in Utrecht: klassiek ballet, caractère, spitzen, solo's, variaties.

Examens

De opleiding is verdeeld in 3 delen. De tijdsduur om aan de eisen per deel te voldoen is 1 tot maximaal 2 jaar. 

Na ieder deel doe je examen om toegang te krijgen tot het volgende deel van de opleiding. Zo'n deelexamen wordt individueel afgenomen en duurt een volledige dag.

Balletexamens worden groepsgewijs afgenomen en duren een paar uur per niveau.
 

Diploma

Het balletdocentendiploma is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. Dit betekent dat zij de kwaliteit van de opleiding gecontroleerd hebben en deze als goed beoordelen. Bij de examens beoordelen Britse examinators of de vaardigheden en kennis van de studenten voldoen aan de eisen die de BDQT aan het diploma stelt.


 

Doel

De opleiding leidt je op om balletles te geven aan leerlingen vanaf 4 jaar, van beginner tot zeer ver gevorderd. De nadruk ligt op het leren geven van kwalitatief hoogwaardige balletlessen aan recreatieve leerlingen met behulp van meerjarenplannen en hen eventueel op te leiden voor balletexamens. 

Werkveld

De Balletdocentopleiding werkt samen met het werkveld:

- Studenten hospiteren bij balletlessen en geven stagelessen bij balletscholen.

- Diverse docenten, ervaren en beginnend, eigenaresses en zzp-ers, hbo-, mbo-, ARBTA-, RAD- of anders opgeleiden, ze komen allemaal voorbij als gastdocent om hun kennis en ervaring met de studenten te delen.

- Oud-docenten van de studenten worden uitgenodigd bij presentaties van de studenten.

Wil jij ook uitgenodigd worden voor de eerstvolgende presentatie? Plaats jezelf op de mailinglijst. Dan ontvang je een uitnodiging voor de eerstvolgende presentatie.

 

Gastdocenten

Ben je balletdocent of eigenaresse van een balletschool? Wil je jouw kennis of ervaring over een bepaald onderwerp heel graag delen met de nieuwe generatie balletdocenten? Wij bieden je 60 minuten met onze studenten om hen alles te vertellen over een beroep gerelateerd onderwerp naar jouw keuze.

Vul dit formulier in en je naam komt op de lijst te staan met potentiële gastdocenten. Dag en tijd worden in overleg met jou vastgesteld. 

 

 

 

Stageadressen

Studenten hospiteren bij balletlessen en geven onder begeleiding balletlessen als onderdeel van hun opleiding. 

Heb jij een geschikte groep balletleerlingen om te observeren of voor een beginnend docent om aan les te geven?

Geef de informatie door via dit formulier. Wij brengen jouw aanbod onder de aandacht van de studenten. Zij maken zelf hun keuze.

 

Toelating

Het diploma Intermediate van de ARBTA is minimaal vereist om toegang te krijgen tot het eerste deel van de opleiding.

Daarnaast wordt jouw kans op succes, zowel om deze opleiding succesvol af te ronden als voor het beroep balletdocent, onderzocht tijdens toelatingsrondes.

​Wanneer je nog niet het diploma Intermediate van de ARBTA hebt, doe je auditie. Hierbij wordt gekeken of je binnen een jaar dat diploma zou kunnen behalen. Als dat het geval is, kun je onder voorbehoud aan de opleiding beginnen.

Een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk: De theorie is o.a. in het Engels en moet door middel van zelfstudie worden bestudeerd, èn een deel van de examens moet in het Engels worden afgelegd. 

De lesstof is op hbo-niveau. Met kandidaten wordt tijdens de toelatingsprocedure gesproken over hun mogelijkheden de opleiding met succes te volgen.


Minimumleeftijd is 18 jaar. Met kandidaten wordt tijdens de toelatingsprocedure gesproken over hun mogelijkheden de vereiste balletdiploma's te behalen.

Planning

Maandag 13 september 2021 is de Auditiecursus gestart voor geïnteresseerde kandidaten met een Oriëntatieles.

In oktober 2021 vindt de Informatiedag plaats. 

Op 2, 3 en 4 november 2021 vinden de Audities en toelatingsrondes plaats. 

 

De opleiding start in januari 2022. 

Het eerste half jaar van 2022 ga je hospiteren, doe je balletexamen Intermediate en word je voorbereid op het geven van stagelessen.

Vanaf september 2022 ga je stagelessen geven.

In de lente / zomer van 2023 doe je je eerste deelexamen.

 

Auditiecursus

Bij deze cursus volg je vanaf maandag 13 september 4 dagen per week (ma/do, vanaf 17:30 uur) een balletles van 90 minuten, waarin de Intermediate lesstof wordt behandeld. Zo ga je goed voorbereid naar de auditie!

 

De Auditiecursus begint met een Oriëntatieles om jou de kans te geven je kansen op een succesvolle auditie te onderzoeken. Pas daarna beslis je of je de Auditiecursus gaat volgen. 

Wie wordt toegelaten tot de opleiding, vervolgt vanaf maandag 8 november de lessen Intermediate op dezelfde dagen en tijden als de Auditiecursus, nu als voorbereiding op het balletexamen Intermediate in de eerste helft van 2022.

Hier plaats je jezelf op de mailinglijst en ontvang je tijdig alle informatie over de Oriëntatieles en de Auditiecursus. (Aanmeldperiode is verstreken).

Informatiedag

Tijdens de Informatiedag in oktober 2021 hoor je veel meer over de opleiding dan wij hier kunnen vermelden. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid vragen te stellen.

(aanmelden niet meer mogelijk)

Auditie en toelatingsrondes

Weet je zeker dat je de Balletdocentopleiding wil gaan doen? 

Aanmelden voor de auditie kan tot en met zondag 17 oktober 2021.

Kosten

Voor deze opleiding kun je geen studiefinanciering van de overheid krijgen en de Balletdocentopleiding ontvangt geen subsidie. 

 

2021 

Een studiejaar Balletdocentopleiding: 3.600 euro

Een deelexamen: 1.200 euro

Een studiejaar Ballet: 2.700 euro

Een balletexamen: 150 euro

Daarnaast zijn er kosten voor aanschaf studiematerialen: laptop/tablet, lesmuziek, syllabus, boeken, danskleding, e.d., plus een geldig EHBO-diploma en een Gezondheidsverklaring. 

Hoewel de informatie over de Balletdocentopleiding hier zo nauwkeurig mogelijk wordt vermeld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 


Locatie

De Balletdocentopleiding maakt gebruik van de locatie van de Utrechtse Dansacademie (Daltonlaan 500 te Utrecht). 

De Balletdocentopleiding is op geen enkele manier verbonden aan de Utrechtse Dansacademie. De UDA kan geen vragen over de Balletdocentopleiding beantwoorden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vraag & Antwoord

Opleiding

Hoe lang duurt de Balletdocentopleiding?


De balletdocentopleiding is een volledige en volwaardige opleiding met theorie, praktijk, stages en examens.

De opleiding bestaat uit 3 delen. Voor ieder deel heb je minimaal 1 jaar nodig, en je mag maximaal 2 jaar de tijd over een deel doen.
Hoeveel tijd heb ik per week nodig?


De opleiding bestaat uit theorie en praktijk.
De theorie bestaat grotendeels uit zelfstudie, dit kun je inplannen zoals het jou uitkomt. Gemiddeld 7-10 uur per week is een leidraad.
De Balletdocentopleiding ondersteunt je zelfstudie met klassikale lessen. Deze vinden iedere week plaats op een vaste dag. Gemiddeld 3-4 uur per week. Praktijk bestaat voornamelijk uit hospiteren en stagelessen geven. Je bepaalt zelf wanneer je dit doet.
Hou er rekening mee dat lessen aan amateurs voornamelijk buiten school- en werktijden plaatsvinden en niet tijdens schoolvakanties. Om toegang te krijgen tot het tweede en derde deel van de opleiding, heb je ook de balletdiploma's Advanced I en II nodig. Hiervoor train je 5 dagen per week, 1,5-3 uur per dag.
In plaats van in Utrecht wil ik elders de balletlessen volgen.


Als je niet staat te trappelen om 5 dagen per week onze balletlessen te volgen die je nodig hebt om de Balletdocentopleiding te kunnen afronden, adviseren wij jou om je motivatie voor de opleiding nog eens nader te bekijken.
Balletdocentopleiding


De Balletdocentopleding bestaat uit 3 delen. Aan het eind van deel I en II doe je examen om toegang te krijgen tot het volgende deel van de opleiding. Aan het eind van deel III doe je het laatste examen.

Je krijgt vakken zoals methodiek, didaktiek, pedagogie, psychologie, anatomie, fysiologie, blessurepreventie, dansgeschiedenis en muziek. Je hospiteert veel, geeft stagelessen en schrijft veel verslagen.
Ondersteunende vakken zijn o.a. ondernemerschap, communicatievaardigheden en dansproductie.
Ik wil alleen bepaalde onderdelen volgen.


Dat is niet mogelijk. De opleiding kan alleen in z'n geheel worden gevolgd.
Kan ik vrijstelling krijgen omdat ik al een dans- of hbo-opleiding heb gevolgd?


Nee. Je volgt de hele opleiding ongeacht eerder gevolgde opleidingen.

Werk

Is er voldoende werk?


Er verschijnen regelmatig vacatures voor balletdocenten, maar dit gaat vaak om lessen kleuter- en kinderdans. Lessen voor tieners en volwassenen zijn er minder. Je zult veelal zelf binnen een ballet- of dansschool de niveaus moeten opbouwen door kinderen met jouw liefde voor ballet enthousiast te maken en houden voor ballet.
Waar kan ik werken?


Wij leiden je op om les te geven op een balletschool waar klassiek ballet als basis van alle theaterdans wordt gezien.
Natuurlijk kun je je werkveld uitbreiden met andere werkplekken, variaties op balletlessen, of andere doelgroepen.
Aan wie ga ik straks lesgeven?


Je leert les te geven aan kinderen vanaf 4 jaar tot en met vergevorderde volwassenen. In het werkveld zijn vooral veel beginnende leerlingen. Het goed kunnen aanleren van de basis is daarom belangrijk tijdens de Balletdocentopleiding.
Werktijden?


Je kunt alleen lesgeven wanneer je leerlingen niet naar school of werk zijn. Je geeft dus vooral les na schooltijd, in de avond en in de weekenden. Onderzoek van te voren of deze werktijden privé geen problemen voor jou opleveren.
Een eigen balletschool?


Tijdens de opleiding leer je om als zzp-er aan de slag te gaan. Je leert ook wat er komt kijken bij het leiden van een balletschool.
Wanneer je zelf een bedrijf wilt gaan runnen, adviseren wij je een aanvullende ondernemersopleiding te volgen met vakken als boekhouden en bedrijfsrekenen.

Toelating

Wat zijn de toelatingseisen?


- Je bent minimaal 18 jaar bij aanvang van de opleiding - Je hebt het diploma Intermediate van de ARBTA behaald of kunt dit binnen een jaar behalen - Je niveau Engels is voldoende om de theorie te bestuderen en te communiceren met de examinator - Je bent in de toelatingsrondes geschikt bevonden voor deze opleiding en het beroep balletdocent
Leeftijd?


Je bent minimaal 18 jaar als je aan de balletdocentopleiding begint.
Er is geen maximum leeftijd, maar de fysieke eisen voor de balletexamens Intermediate, Advanced I en II zijn hoog. Naarmate je ouder bent, wordt het fysiek steeds moeilijker deze examens te behalen.
Middelbare school diploma?


De theorie van de balletdocentopleiding is op hbo-niveau. Wanneer je geen havo- of vwo-diploma hebt behaald, worden jouw mogelijkheden deze opleiding succesvol af te ronden tijdens de toelatingsrondes besproken.
Engels?


Most study material is in English and is studied independently. Of course you can use a dictionary. Balletdocentopleiding provides supporting lessons in Dutch.
Reports and essays must be written in Dutch and English, use a dictionary if you want.
The examiner speaks English only. You may use a paper dictionary for your verbal exam, not an interpreter or digital dictionary.
Geschikt?


Niet iedereen is geschikt om voor de klas te staan of heeft de juiste motivatie om deze opleiding te gaan doen. Daarom wordt er bij de toelatingsrondes gekeken of je voldoende kwaliteiten hebt om je tot een goede balletdocent te ontwikkelen.
Moet ik auditie doen?


Als je recent het diploma Intermediate van de ARBTA hebt behaald, hoef je geen balletauditie meer te doen. Er wordt wel gekeken of je voldoet aan de overige toelatingseisen.

Als je nog niet het diploma Intermediate van de ARBTA hebt behaald, doe je balletauditie. Hier wordt gekeken of je binnen 1 jaar dit diploma wel zou kunnen behalen zodat je toch binnen redelijke tijd met de balletdocentopleiding zou kunnen beginnen.
Wanneer de verwachting is dat het langer dan 1 jaar zal duren voor je het vereiste diploma behaalt, word je niet toegelaten tot de eerstvolgende lichting die start met de balletdocentopleiding.
Toelatingsrondes


De eerste ronde is een klassieke balletles: de balletauditie. Hiervoor krijg je ontheffing als je het diploma Intermediate van de ARBTA recent hebt behaald.
Na de balletauditie vallen kandidaten af die nog niet het juiste balletniveau hebben bereikt.

De tweede en derde ronde bestaan uit nog meer danslessen, gesprekken en opdrachten.
Na de derde ronde wordt de beslissing genomen of je met de opleiding kunt beginnen.
Ik kan niet op de datum van de auditie of toelatingsrondes!


Je bent eind 2022 van harte welkom bij de audities voor de volgende lichting.
Waar letten jullie op bij de balletauditie en toelatingsrondes?


Je hoeft niet 180 graden uitgedraaid te zijn of een spagaat te kunnen. Wel moet je voldoende flexibel en krachtig zijn om ballet goed te kunnen doen. Er wordt veel waarde gehecht aan een nette techniek en lichaamscontrole. Het gaat er niet om dat je 'iets kunt', maar dat je de techniek beheerst.

We verwachten sociale vaardigheden en interesse in anderen, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen en zelfdiscipline. Je kunt je mondeling goed uitdrukken en beseft dat je als docent een voorbeeldfunctie hebt.
Lees dit!


De Balletdocentopleiding is géén zaterdagopleiding waarbij je na een paar keer aanwezig te zijn geweest een certificaat van bekwaamheid ontvangt. Het is een volwaardige opleiding die veel tijd en inzet vraagt en waarvoor je meerdere examens aflegt om het diploma balletdocent te kunnen ontvangen.

Het is niet mogelijk ontheffing of vrijstellingen te krijgen op grond van eerder gevolgde opleidingen. Een versnelde route is soms mogelijk.
Het is niet mogelijk balletlessen van de Balletdocentopleiding te vervangen door lessen elders. Je wordt 5 werkdagen per week in Utrecht verwacht en soms een weekenddag. RAD of Cecchetti opgeleide geïnteresseerden adviseren wij eerst bij de RAD of Cecchetti alles te volgen en behalen wat men daar wilt bereiken, alvorens over te stappen naar deze Vaganova-opleiding.
Hoe kan ik me voorbereiden op de auditie?


Bij Balletschool Utrecht kun je lessen volgen van gekwalificeerde ARBTA docenten. Zij kunnen géén informatie geven over jouw individuele kansen bij de auditie. Maar aan de hand van de Grades krijg je een indruk van jouw huidige niveau volgens de ARBTA.

Wanneer jouw huidige niveau (bijna) Intermediate is, kun je deelnemen aan de Auditiecursus: 4 dagen per week 90 minuten klassiek ballet op Intermediate niveau als voorbereiding op jouw auditie.
Op de website staat de link om je aan te melden voor deze Cursus die begint met een Oriëntatieles.

Informatie

Wat kost de Balletdocentopleiding?


Lesgeld staat op de website bij Kosten.
Kan ik eerst kennismaken met de opleiding?


Je kunt de Auditiecursus volgen in september en oktober. Hier maak je kennis met de manier van lesgeven en je leert al veel lesstof die je bij de auditie moet laten zien èn bij het examen Intermediate in de lente van 2021.
De Auditiecursus begint met een Oriëntatieles waarna je besluit of het voor jou zinvol is aan de Auditiecursus te beginnen.
In oktober wordt een Informatiedag georganiseerd. Hier hoor je meer details over de opleiding en kun je vragen stellen.
Op de website staan de links om je aan te melden voor de Cursus en de Informatiedag.
Wanneer start de Balletdocentopleiding?


De volgende lichting van de Balletdocentopleiding start in januari 2022.
Hoe meld ik me aan voor de opleiding?


Op de website vind je een link om je aan te melden voor de auditie. Wanneer je door de auditie en de toelatingsrondes komt, kun je aan de opleiding beginnen.
Hoe te betalen?


Het lesgeld voor de Balletdocentopleiding betaal je in 3 termijnen: vóór 1 januari, vóór 1 april, vóór 1 september.
Aan het begin van de Balletdocentopleiding ontvang je een lijst met studiematerialen die aangeschaft moeten worden. Een deel heb je wellicht al (laptop / tablet / danskleding). Een deel kan tweedehands worden gekocht (boeken). In de loop van de opleiding komt er af en toe een kleinere uitgave bij. Examengeld betaal je 4 maanden vóór de examendatum. Kosten voor een EHBO-diploma en de Gezondheidsverklaring betaal je apart.

Contact

Heb je alles gelezen? Ook alle vragen en antwoorden in de FAQ hierboven? En heb je toch nog een vraag die niet kan wachten tot de Informatiedag?
Stuur dan een mailtje naar mail @ balletdocentopleiding . nl. 

balletdocentopleiding.nl