Balletdocentopleiding

De balletdocentopleiding bestaat uit een balletopleiding en een docentopleiding.

De balletopleiding kan gevolgd worden door dansers met en zonder professionele ambities.

De docentopleiding kan alleen samen met de balletopleiding worden gevolgd. Samen vormen ze de 'Balletdocentopleiding'.

Balletdocentopleiding

Voor de balletopleiding wordt de syllabus van de Association of Russian Ballet and Theatre Arts gebruikt. Deze is gebaseerd op de Vaganova stijl en methodiek. Er zijn 11 niveaus en er worden balletexamens afgelegd. 

De ARBTA heeft ook een lesprogramma om gevorderde balletleerlingen op te leiden tot balletdocent. Dit lesprogramma is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. De ARBTA biedt daarmee een erkend diploma balletdocent. In Nederland kan deze opleiding gevolgd worden in Utrecht bij de 'Balletdocentopleiding'.

De opleiding

De opleiding bestaat uit hospiteren, lesgeven, zelfstudie theorie en verslagen schrijven over observaties, bestudeerde literatuur en balletonderwerpen: Er moeten onderzoeken worden uitgevoerd waaruit blijkt dat je diepgaand inzicht hebt verkregen in diverse onderwerpen met betrekking tot het beroep balletdocent.

In klassikale lessen word je voorbereid op het beroep en de praktijk. Ook word je begeleid bij de stages.

Een impressie van de vakken:

- dansgeschiedenis, muziek, spel, presentatie, stemgebruik

- anatomie, bewegingsleer, blessurepreventie, trainingsleer 

- psychologie, communicatietechnieken 

- pedagogiek, didactiek, methodiek Vaganova

- zelfstandig docentschap, werkgeverschap, ondernemerschap

- marketing, zakelijke correspondentie, administratie

- voorstellingen maken, choreograferen, kostuumzorg

Naast ARBTA-gekwalificeerde balletdocenten krijg je les van vakspecialisten zoals  een fysiotherapeut, een psycholoog en een accountant.

Tijd

Je krijgt op 1 vaste dag per week de klassikale lessen. Op dit moment is nog niet bekend op welke dag dat in 2022 zal zijn. 

Ongeveer 2 dagen (4 dagdelen) per week heb je nodig voor hospiteren, lesvoorbereiding, lesgeven en evaluatie. Dit gebeurt veelal tijdens buitenschoolse uren.

Daarnaast ongeveer 2 dagen per week voor zelfstudie, verslagen schrijven e.d. Je bent vrij de tijd hiervoor in te plannen naar wens.

Tijdens de opleiding train je voor twee balletdiploma's: Advanced I en II. Die heb je nodig om toegang te krijgen tot de volledige opleiding. Hiervoor train je 5 dagen per week 1,5 tot 3 uur in Utrecht: klassiek ballet, caractère, spitzen, solo's, variaties.

Examens

De opleiding is verdeeld in 3 delen. De tijdsduur om aan de eisen per deel te voldoen is 1 tot maximaal 2 jaar. 

Na ieder deel doe je examen om toegang te krijgen tot het volgende deel van de opleiding. Zo'n deelexamen wordt individueel afgenomen en duurt een volledige dag.

Balletexamens worden groepsgewijs afgenomen en duren een paar uur per niveau.
 

Diploma

Het balletdocentendiploma is geaccrediteerd door de Board of Dance Qualifications and Training. Dit betekent dat zij de kwaliteit van de opleiding gecontroleerd hebben en deze als goed beoordelen. Bij de examens beoordelen Britse examinators of de vaardigheden en kennis van de studenten voldoen aan de eisen die de BDQT aan het diploma stelt.


 

Doel

De opleiding leidt je op om balletles te geven aan leerlingen vanaf 4 jaar, van beginner tot zeer ver gevorderd. De nadruk ligt op het leren geven van kwalitatief hoogwaardige balletlessen aan recreatieve leerlingen met behulp van meerjarenplannen en hen eventueel op te leiden voor balletexamens. 

Werkveld

De Balletdocentopleiding werkt samen met het werkveld:

- Studenten hospiteren bij balletlessen en geven stagelessen bij balletscholen.

- Diverse docenten, ervaren en beginnend, eigenaresses en zzp-ers, hbo-, mbo-, ARBTA-, RAD- of anders opgeleiden, ze komen allemaal voorbij als gastdocent om hun kennis en ervaring met de studenten te delen.

- Oud-docenten van de studenten worden uitgenodigd bij presentaties van de studenten.

Wil jij ook uitgenodigd worden voor de eerstvolgende presentatie? Plaats jezelf op de mailinglijst. Dan ontvang je een uitnodiging voor de eerstvolgende presentatie.

 

Gastdocenten

Ben je balletdocent of eigenaresse van een balletschool? Wil je jouw kennis of ervaring over een bepaald onderwerp heel graag delen met de nieuwe generatie balletdocenten? Wij bieden je 60 minuten met onze studenten om hen alles te vertellen over een beroep gerelateerd onderwerp naar jouw keuze.

Vul dit formulier in en je naam komt op de lijst te staan met potentiële gastdocenten. Dag en tijd worden in overleg met jou vastgesteld. 

 

 

 

Stageadressen

Studenten hospiteren bij balletlessen en geven onder begeleiding balletlessen als onderdeel van hun opleiding. 

Heb jij een geschikte groep balletleerlingen om te observeren of voor een beginnend docent om aan les te geven?

Geef de informatie door via dit formulier. Wij brengen jouw aanbod onder de aandacht van de studenten. Zij maken zelf hun keuze.

 

Toelating

Het diploma Intermediate van de ARBTA is minimaal vereist om toegang te krijgen tot het eerste deel van de opleiding.

Daarnaast wordt jouw kans op succes, zowel om deze opleiding succesvol af te ronden als voor het beroep balletdocent, onderzocht tijdens toelatingsrondes.

​Wanneer je nog niet het diploma Intermediate van de ARBTA hebt, doe je auditie. Hierbij wordt gekeken of je binnen een jaar dat diploma zou kunnen behalen. Als dat het geval is, kun je onder voorbehoud aan de opleiding beginnen.

Een goede beheersing van het Engels is noodzakelijk: De theorie is o.a. in het Engels en moet door middel van zelfstudie worden bestudeerd, èn een deel van de examens moet in het Engels worden afgelegd. 

De lesstof is op hbo-niveau. Met kandidaten wordt tijdens de toelatingsprocedure gesproken over hun mogelijkheden de opleiding met succes te volgen.


Minimumleeftijd is 18 jaar. Met kandidaten wordt tijdens de toelatingsprocedure gesproken over hun mogelijkheden de vereiste balletdiploma's te behalen.

Planning

Maandag 13 september 2021 is de Auditiecursus gestart voor geïnteresseerde kandidaten met een Oriëntatieles.

In oktober 2021 vindt de Informatiedag plaats. 

Op 2, 3 en 4 november 2021 vinden de Audities en toelatingsrondes plaats. 

 

De opleiding start in januari 2022. 

Het eerste half jaar van 2022 ga je hospiteren, doe je balletexamen Intermediate en word je voorbereid op het geven van stagelessen.

Vanaf september 2022 ga je stagelessen geven.

In de lente / zomer van 2023 doe je je eerste deelexamen.

 

Auditiecursus

Bij deze cursus volg je vanaf maandag 13 september 4 dagen per week (ma/do, vanaf 17:30 uur) een balletles van 90 minuten, waarin de Intermediate lesstof wordt behandeld. Zo ga je goed voorbereid naar de auditie!

 

De Auditiecursus begint met een Oriëntatieles om jou de kans te geven je kansen op een succesvolle auditie te onderzoeken. Pas daarna beslis je of je de Auditiecursus gaat volgen. 

Wie wordt toegelaten tot de opleiding, vervolgt vanaf maandag 8 november de lessen Intermediate op dezelfde dagen en tijden als de Auditiecursus, nu als voorbereiding op het balletexamen Intermediate in de eerste helft van 2022.

Hier plaats je jezelf op de mailinglijst en ontvang je tijdig alle informatie over de Oriëntatieles en de Auditiecursus. (Aanmeldperiode is verstreken).

Informatiedag

Tijdens de Informatiedag in oktober 2021 hoor je veel meer over de opleiding dan wij hier kunnen vermelden. Natuurlijk is er dan ook gelegenheid vragen te stellen.

(aanmelden niet meer mogelijk)

Auditie en toelatingsrondes

Weet je zeker dat je de Balletdocentopleiding wil gaan doen? 

Aanmelden voor de auditie kan tot en met zondag 17 oktober 2021.

Kosten

Voor deze opleiding kun je geen studiefinanciering van de overheid krijgen en de Balletdocentopleiding ontvangt geen subsidie. 

 

2021 

Een studiejaar Balletdocentopleiding: 3.600 euro

Een deelexamen: 1.200 euro

Een studiejaar Ballet: 2.700 euro

Een balletexamen: 150 euro

Daarnaast zijn er kosten voor aanschaf studiematerialen: laptop/tablet, lesmuziek, syllabus, boeken, danskleding, e.d., plus een geldig EHBO-diploma en een Gezondheidsverklaring. 

Hoewel de informatie over de Balletdocentopleiding hier zo nauwkeurig mogelijk wordt vermeld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. 


Locatie

De Balletdocentopleiding maakt gebruik van de locatie van de Utrechtse Dansacademie (Daltonlaan 500 te Utrecht). 

De Balletdocentopleiding is op geen enkele manier verbonden aan de Utrechtse Dansacademie. De UDA kan geen vragen over de Balletdocentopleiding beantwoorden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact

Heb je alles gelezen? Ook alle vragen en antwoorden in de FAQ hierboven? En heb je toch nog een vraag die niet kan wachten tot de Informatiedag?
Stuur dan een mailtje naar mail @ balletdocentopleiding . nl. 

balletdocentopleiding.nl