ASD

heeft zich als doel gesteld danskunst voor amateurs in de meest ruime zin van het woord te bevorderen.

Zij is de officiële Representative van de Arbta in Nederland en

- verstrekt informatie over de Arbta

- coördineert activiteiten van de Arbta in Nederland

- verzorgt Arbta-opleidingen en -examens